skip to Main Content
Van Dringend Advies Naar Mondkapjesplicht

Van dringend advies naar mondkapjesplicht

Maar liefst 7,5 miljoen mensen hebben gisterenavond naar de persconferentie met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jong gekeken. De stijging in het aantal corona besmettingen loopt zorgelijk op, voor de komende 4 weken zijn dan ook nieuwe maatregelen in het leven geroepen. Een opvallende draai is gemaakt in het mondkapjes-beleid: Maandenlang werd ons verteld tot een mondkapje dragen niets toe voegt, vervolgens kwam een dringend advies om het toch maar wel te doen en uiteindelijk komt er een verplichting voor iedere Nederlander om een mondkapje te dragen. Vanwaar deze draai?

De maatregelen worden niet goed opgevolgd

Van het standpunt: het dragen van een mondkapje is niet nodig

In de eerste plaats voegt het dragen van een mondkapje niets toe indien we voldoende afstand van elkaar bewaren en indien we regelmatig onze handen wassen. Thuisblijven bij klachten en niezen en hoesten in de elleboog. Helaas is er een aanzienlijke groep Nederlanders die denkt dat deze maatregelen niet voor hem gelden en blijkt het nodig de maatregelen te verscherpen. Betreurenswaardig, want als Nederlanders zich aan de maatregelen hadden gehouden zou de gedeeltelijke lockdown die nu is afgekondigd niet nodig zijn geweest. De economie wordt opnieuw weer hard geraakt en dat is voor iedereen slecht nieuws. In veel sectoren zitten ondernemers met de handen in hun haar, medewerkers zijn bang om ontslagen te worden en de rekening van alle leningen wordt doorgeschoven naar een volgende generatie. Dat iedereen zwaar getroffen wordt is duidelijk. Waarom hebben we met z’n allen de maatregelen dan niet serieus genomen? Misschien omdat de lange termijn gevolgen te ver in de toekomst liggen en de mens ook graag voor zijn korte termijn welzijn kiest.

Naar het standpunt: het dragen van een mondkapje wordt dringend geadviseerd

Maatregelen worden genegeerd dus wordt op 29 september een mondkapjes-advies in het leven geroepen.
Omdat de adviezen van de overheid niet goed worden opgevolgd gaat het kabinet over tot een mondkapjes-advies. Immers, daar waar niet voldoende afstand wordt gehouden helpen stoffen mondkapjes of wegwerpmaskers wel degelijk om elkaar te beschermen. Het mondkapjes-advies is dus geen gevolg van nieuw wetenschappelijk inzicht over de werking van het beschermingsmiddel maar een gevolg van het gedrag van de Nederlandse bevolking.

Tot het standpunt: een mondkapje dragen wordt verplicht voor iedereen

Het ‘handen wassen’ en het ‘niet handen schudden’ waren ook adviezen. De regering had gehoopt dat het voldoende zou zijn om ook van het mondkapje dragen een advies te maken. Voor de zekerheid werd de term ‘dringend advies’ bedacht, dan zou zeker iedereen doordrongen worden van het feit dat deze maatregel opgevolgd dient te worden. Ook is het instellen van een verplichting juridisch niet eenvoudig, met het toevoegen van de ‘term’ dringend kon de juridische mallemolen wellicht vermeden worden. Geen handen wassen is ook juridisch geen verplichting, maar het merendeel van de mensen volgt dit advies wel op. Helaas was dat met het mondkapje niet het geval.

En zo, hebben we gisteravond te horen, is het beleid nogmaals aangepast en wordt er een verplichting van het advies gemaakt. Voordat dit juridisch geregeld is zijn we weken verder – naar verwachting in november -, maar de boodschap is duidelijk: draag een mondkapje in openbare binnenruimtes. De principiële Nederlander die hier geen boodschap aan heeft zal ook nu weer geen stoffen mondkapjes dan wel een wegwerpkapje dragen, want officieel is hij nog niet in overtreding. Laten we hopen dat alle Nederlanders deze maatregel serieus nemen. Hoe sneller het virus onder controle wordt gebracht, hoe sneller we de economische en sociaal-economische gevolgen kunnen beperken.

stoffen mondmaskers gebruiken

Het debat moet niet gaan over het ‘wel of geen mondkapje dragen’

Een derde reden om over te gaan tot een verplichting is het eeuwige gepraat over die mondkapjes. Volgens premier Rutte besteden talkshow als Op1 in Jinek te veel aandacht aan het mondkapje. Talkshows en radioprogramma’s debatteerden er lustig op los hoe de Nederlandse bevolking inhoud geeft aan het dringende advies om een mondkapje te dragen. De aandacht moet vooral niet naar dit soort thema’s gaan volgens Rutte, we moeten vooral met z’n allen focus houden om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Afstand houden en thuisblijven bij verkoudheidsklachten. Geen tijd verspillen om weer te gaan discussiëren over het advies, maar het advies vooral opvolgen en doorgaan met ons leven zo goed en zo kwaad als dat kan.

Het advies vooral opvolgen. Dat, zo heeft de Nederlander de afgelopen maanden laten zien, is en masse te weinig gedaan. Het virus is aan een opmars begonnen. De nieuwe gedeeltelijke lockdown gaat vanavond om 22.00 uur in. Op de korte en op de lange termijn zal iedere Nederlander met de gevolgen te maken hebben. Laten we verstandig zijn en de adviezen goed op volgen, zodat de pijn zo kort mogelijk zal duren en we hopelijk met kerst ons kunnen permitteren enigszins samen te zijn, op gepaste afstand.

Back To Top